НОВИНИ


Нови правила за отнемане на имущество

Виж повече тук

 
Source: www.europa.eu
European Commission proposes an optional Common European Sales Law to boost trade and expand consumer choice
 
More information here
 
back next

 

Адвокатско дружество

„Червенякова, Чупетловска и партньори”

съчетава дългогодишния юридически опит на тримата съдружници в областта на българското, европейското и международно право, както и във финансовите и консултантски услуги. Дружеството е регистрирано по Закона за адвокатурата и е със седалище в София. Специализира дейността си в областта на търговското, гражданското, наказателното, административното, данъчното, конкурентното право, недвижими имоти и процесуално представителство пред националите, международни и арбитражни съдилища. Дружеството действа като консултант на местни, чужди и международни физически и юридически лица. Наред с това притежава опит във воденето на преговори, консултиране и документално оформяне на международни сделки и реализацията на проекти попредприсъединителните, структурните и кохезионния фонд на Европейския съюз. В отношенията с клиенти екипът на „Червенякова, Чупетловска и партньори” влага професионализъм, лоялност и конфиденциaлност, абсолютна предпоставка за постигането на добри резултати.

 

Дружеството работи на български, английски, немски и руски език.
ул. „Св. София” №2, ет. 1, офиси 13-14, София 1000, Тел. +359 2 986 45 45