НОВИНИ


Нови правила за отнемане на имущество

Виж повече тук

 
Source: www.europa.eu
European Commission proposes an optional Common European Sales Law to boost trade and expand consumer choice
 
More information here
 
back next

 
Aдвокат Илиана Червенякова е магистър по право, възпитаник на Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. От 1980 година тя е практикуващ адвокат с богат опит в областта на гражданско, търговско, вещно, семейно и наследствено право. Адвокат Червенякова е и представител по индустриална собственост към Патентното ведомство на Република България. Като съдружник в адвокатско дружество „Паскалева, Червенякова, Чупетловска и партньори”, тя успешно консултира нашите корпоративни клиенти по всички текущи юридически въпроси, относно мениджмънт, финанси и стратегическо бизнес планиране, както и по въпросите на ликвидация и несъстоятелност. Адвокат Червенякова е специалист и в областта на концесиите и обществените поръчки.

 

Aдвокат Тина Чупетловска е завършила Юридически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Член е на Софийска адвокатска колегия от 1996 година и практикува в областта на наказателното и административното право и процес. В дружеството, тя е специалистът по наказателни и административни дела, включително дела за защита правата на човека пред съда в Страсбург. Адвокат Чупетловска консултира клиентите ни и води производства по екстрадиция и експулсация, както и във връзка с издадена Европейска заповед за арест.


 

Aдвокат Елена Чупетловска е магистър по право на Юридическите факултети на Софийски университет и на университета в Хамбург. Тя е експерт по българско и европейско картелно и конкурентно право и предоставя юридически консултации във връзка с чуждестранни инвестициите  в България. Адвокат Елена Чупетловска притежава опит в подготовката и имплементирането на проекти, финансирани по европейските фондове и програми. Тя подпомага клиентите на дружеството с правни съвети и по въпросите на енергийното и екологично право.

ул. „Св. София” №2, ет. 1, офиси 13-14, София 1000, Тел. +359 2 986 45 45